image
VRTNE OGRAJE

- zidaki "ELEGANT"
- elementi za stebri?ke
- zaklju?ne police

image
OSTALI IZDELKI

- robniki
- betonski zidaki
- betonski vogalniki


BETONSKI TLAKOVCI
estkotni, H tlakovci, kvadratni, travni, rustikal

KAKO VGRADITI TLAKOVCE?

  1. Odstranimo ves humus in zemljo.
  2. Nasujemo od 25 - 45 cm grobega materiala, ki se ob valjanju dobro u?vrsti. Tako pripravljena povrina mora segati 10 cm pod eljeno viino vgrajenega tlakovca. V to plast vgradimo tudi vso potrebno intalacijo.
  3. Poloimo drenano folijo.
  4. Nasujemo 2 - 4 cm sloj peska debeline 0 - 4 mm. Pesek navlaimo z vodo in enakomerno razvle?emo. Pomagamo si z viinskimi letvami.
  5. Z vgradnjo pri?nemo v vogalu na najnijem delu pripravljenega terena.
  6. Tlakovce jemljemo z ve? razli?nih palet hkrati (povrina bo tako barvno enakomerno poloena)
  7. Med tlakovci ustvarjamo fugo, napolnimo jo z mivko (priporo?amo kremen?evo mivko).
  8. Ob robovih tlakovce reemo na ustrezno velikost. Betoniranja ne priporo?amo!
  9. Viino tlakovcev uravnavamo sproti s plasti?nim kladivom. ?e smo se odlo?ili, da bomo po kon?ani vgradnji tlakovce povrinsko zravnali z vibracijsko plo?o (oble?eno v gumo) mora viina tlakovca segati priblino 1 cm vije, tlakovana povrina pa ne sme biti namo?ena (mokra).
  10. Celotno povrino ponovno potresemo z mivko. Fugiramo s pomo?jo metle na pospravljeno, ?isto, suho povrino toliko ?asa, dokler niso zapolnjeni prostori med posameznimi tlakovci. Odve?no mivko odstranimo. Po dolo?enem ?asu preverimo zapolnjenost. Po potrebi postopek ponovimo.

KATALOG IZDELKOV